EBR Drönare inom elnätsverksamheten U302C

Publicerad:

Inom elnätsverksamheten har olika arbetsmetoder använts för att skapa kunskap om tillståndet hos de enskilda anläggningsdelarna.

Tack vare snabb teknikutveckling och ökad digitalisering kan möjligheterna för kunskapsinhämtning kompletteras med nya metoder. En av dessa metoder är användning av drönare, som detta dokument fokuserar på.

Drönarsystem innebär stora möjligheter för elnätsbranschen, men även stora utmaningar gällande säkerhetsaspekter och handhavande.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är utveckling och användning av drönare ett hjälpmedel inom elnätsverksamheten och ett bra alternativ för att öka kunskapen om elnätets tillstånd. De främsta fördelarna är ur ett utsläppsperspektiv och ur ett bullerperspektiv, men även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Drönare kan användas vid planerade kontroller och besiktningar av olika objekt, men även för att skapa en uppfattning om statusen på luftledningsanläggningar efter väderrelaterade störningar.

Denna handbok syftar till att ge kunskap om de regler och villkor som man behöver förhålla sig till vid anskaffning och användning av drönare inom elnätsbranschen.

Mars 2023

Format: POD eller pdf
Vid beställning av pdf medföljer bilagorna som ifyllbara formulär

Sidantal: 76