EBR Fribe - Dimensioneringsprogram och EBR Friledning 24-52 kV, belagd och obelagd ledare - K 30:04 version 2

Publicerad:

EBR Fribe - Dimensioneringsprogram för luftledning och EBR Friledning 24-52 kV, belagd och obelagd ledare - K 30:04 version 2.

Fribe dimensioneringsprogram

EBR Fribe 2.0 är ett webbaserat dimensioneringsprogram som dimensionerar alla förekommande trästolptyper i EBR K30, Friledning 24-52 kV belagd och obelagd ledare.
Programmet är harmoniserat med gällande standard SS-EN 50341 gällande beräkningsvärden.

Fribe 2.0 ersätter tidigare utgivet program. Programmet ska användas online och kan inte laddas ner på lokal dator. Programmet kommer att löpande genomgå förändringar gällande funktionalitet och layout.

EBR Friledning 24-52 kV, belagd och obelagd ledare - K 30:04 version 2 innehåller bland annat förteckningar, tekniska beskrivningar och stolptyper.

Format: Luftledningsprogram 2020 + Häfte 2004
Sidor: 60 (häftet)

EBR-nummer: K30:04

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.