EBR Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A - KRAV 08:19

Publicerad:

EBR Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A. Från 1 juli 2017 gäller elsäkerhetslagen 2016:732 med tillhörande förordning och föreskrift.

I lagen hanteras krav gällande företag som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Dokumentet förtydligar elnätsbranschens tolkning av vad som krävs för att utföra mätarbyte på direktmätt anläggning. Dokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas.

Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav.

Ladda ner pdf:en här

Om du vill ha den som en tryckt publikation beställer du den här till höger.