EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21

Publicerad:

EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41. Komplett handbok för kabelförläggning.

EBR-rapport KJ 41:21 ersätter tidigare utgåva KJ 41:15 och behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 145 kV samt skarvar och avslut för spänningar upp till  24 kV. Den nya utgåvan har anpassats till gällande standarder samt kompletterats med nya metoder i vissa avseenden.

Rapporten är upplagd som en komplett handbok för kabelförläggning och omfattar konstruktioner för förläggning av kraftkablar respektive samförläggning av kraftkablar och andra ledningar.

Format: pdf eller tryckt format, 2021
Sidor: 156

EBR-nummer: KJ41:21

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.