EBR Kabelskåp - KJ 31:13

Publicerad:

EBR Kabelskåp - KJ 31. Denna EBR-rapport avser kabelskåp tillverkade i alla förekommande material och i dessa ingående komponenter.

Denna rapport ersätter tidigare rapport KJ 31:02. Konstruktionsstandarden är uppbyggd med ett beteckningssystem som ska vara tillämpbart för de flesta bestyckningsalternativen. Den nya utgåvan har också förtydligats på ett antal punkter. Rapporten är även kompletterad med modernisering och renovering av kabelskåp som tidigare fanns i IN 039.

Format: Häfte, 2013
Sidor: 20

EBR-nummer: KJ31:13

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.