EBR Kravspecifikation för geodetiska inmätningar - B 16:07

Publicerad:

EBR Kravspecifikation för geodetiska inmätningar - B 16. Kravspecifikation för geodetiska inmätningar.

För att få en riktig dokumentation av våra elanläggningar krävs kännedom om deras korrekta geografiska läge. För att underlätta upphandling och utförande av dessa inmätningar har EBR tagit fram denna kravspecifikation.


Format: Häfte, 2007
Sidor: 5

EBR-nummer: B16:07

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.