EBR Materielsatser - K 9:13

Publicerad:

EBR Materielsatser - K 9. Sammanställning av materielsatser.

Denna EBR-rapport K9:13 som ersätter den tidigare utgivna K9:04 innehåller en sammanställning av de materielsatser som anges på typbladen i EBR:s publikationer med konstruktioner. Dessa är beräknade och anpassade för respektive konstruktion och består till övervägande delen av standardiserade (SS eller SS-EN) eller EBR-rekommenderade detaljer.

Här hittar du:

Satsläggning och förpackning av satser - K 9.1
Tillverkningsritningar - K 9.2
Kompletterande materialsatser K9.3

Format: Häfte, 2013
Sidor: 36

EBR-nummer: K9:13

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.