EBR Mekanisk dimensionering. Beräkningsgrunder - K 32:18

Publicerad:

EBR Mekanisk dimensionering. Beräkningsgrunder - K 32.

Den reviderade versionen för K 32 är en sammanställning av den samlade kunskapen för att stödja det behov som elnätsbranschen har i form av EBR publikationer. Innevarande version ersätter den tidigare utgåva av K 32:10 och är strukturellt förändrad för att harmonisera med gällande standard.

De standarder som tillämpas i kursen Mekanisk dimensionering är Europastandarden

  • SS-EN 50341-1 Elektriska friledningar över 1 kV (AC), samt den svenska bilagan till del 1, SS-EN 50341-2-18.
  • SS-EN 50341-1 innehåller avsnitt gemensamma för hela CENELEC. SS-EN 50341-2-18 innehåller de fordringar som i Sverige är ett tillägg till eller ersätter fordringarna i motsvarande avsnitt i del 1. Varje land där standarden gäller som nationell standard har sin egen nationella bilaga med ett eget ordningsnummer.

I denna publikation har från ovanstående standarder sammanställts de beräkningsgrunder som behövs för de beräkningar och exempel som ingår i kursen Mekanisk dimensionering.

Format: Häfte, 2018
Sidor: 86

EBR-nummer: K 32:18

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.