EBR Test och tillståndskontroll av kabelanläggning 12-24 kV - IN 059:04

Publicerad:

EBR Test och tillståndskontroll av kabelanläggning 12-24 kV - Metoder avsedda för diagnos av mellanspänningskabel och dess tillbehör.

Olika typer av isolationssystem och tillbehör för kablar utsätts för olika påkänningar och slitage beroende på en mängd varierande förutsättningar. Det har därför utvecklats ett antal olika metoder för att ställa rätt diagnos på kabelanläggningar. En del har visat sig vara bättre än andra och en del lämpar sig kanske inte alls för ändamålet.
De metoder som beskrivs i föreliggande rapport är avsedda för diagnos av mellanspänningskabel och dess tillbehör. Ingen metod kan ensam ställa rätt diagnos på alla typer av fel på samtliga kabeltyper och tillbehör. Den som önskar tillståndskontrollera sin kabelanläggning måste därför kunna välja lämplig metod för den aktuella anläggningen.

Format: Häfte, 2004
Sidor: 25

EBR-nummer: IN059:04

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.