Anläggningar med SF6-gas

Publicerad:

Anläggningar med SF6-gas. En studie över användningen av svavelhexafluorid (SF6) baserad på ett omfattande enkätmaterial.

En studie över vad användningen av svavelhexafluorid (SF6) i stationsanläggningar 12-245 kV inneburit och innebär avseende inträffande fel, drift- och underhåll samt miljö.

Format: Häfte, 1996
Sidor: 29