Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet - AMP

Publicerad:

Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet - AMP. Handledningen är en komplettering och omarbetning av tidigare utgåvor (utgåva 1 från 1999, utgåva 2 från 2001 och utgåva 3 från aug 2011).

Handledningen gäller för nyanslutning av alla typer av produktionsanläggningar där den huvudsakliga inverkan av anslutningen begränsas till lokalnäten och inverkan på regionnätsnivå endast är marginell. Detta är den tredje versionen, tidigare utgåvor utkom 1999 och 2001. Omarbetningen beror på att det har utkommit flera nya föreskrifter och nya svensk standarder sedan senaste revisionen.

Anslutning av mindre produktionsanläggningar, Utgåva 4, november 2011.

Format: PDF-fil, 2011

Sidor: 94

Här kan du beställa e-tjänst Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet.