IBH 14 - Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet

Publicerad:

IBH 14 - Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet gäller för anslutning av nya högspänningsanläggningar (1-36 kV) samt ändring av befintliga.

En grundläggande del av en elektrisk anläggning utgörs av den del där anläggningen ansluts till nätägarens nät och där mätning sker. Servisens och mätsystemets utförande samt rutiner för anmälan och besiktning är viktiga faktorer för rationell och säker anslutning av kundanläggningen och för mätning av överförd el.

Format: PDF-fil, 2015 (reviderad mars 2017)
Sidor: 22