Kraftledningar - Hälsa och Miljö

Publicerad:

Kraftledningar - Hälsa och Miljö, informationsskrift sammanfattar dagens forsknings- och kunskapsläge kring kraftledningar och miljöfrågor.

Skriften beskriver kortfattat elektriska och magnetiska fält, var de finns och vilka störningar de kan ge på olika apparater samt vilka biologiska effekter som noterats.

Format: Broschyr, 2001
Sidor: 19