Krav vid kabelförläggning - KRAV 05:17

Publicerad:

Krav vid kabelförläggning - KRAV 05:17. Från 1 juli 2017 gäller elsäkerhetslagen 2016:732 med tillhörande förordning och föreskrift. I lagen hanteras krav gällande den som utför elinstallationer.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Dokumentet syftar till att tillgodose branschens behov på kompetens angående särskilda verksamhetstypen Kabelförläggning. I dokumentet avses verksamhetstypen Kabelförläggning i dess full omfattning när man skriver kabelförläggning.

Området lindragning nämns ofta i kontexten kraftkabelförläggning, vilket gör att området nämns i det här dokumentet. Däremot ska detta ses som i ett orienterande syfte och ska ej ses som en kravställning mot lindragning.

År: 2017

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.