Likströmsförsörjning i transformator- och vattenkraftstationer

Publicerad:

Likströmsförsörjning i transformator- och vattenkraftstationer. Rapporten behandlar vilka principer som bör styra valet av och utformningen av system för likströmsförsörjningen i transformator- och vattenkraftstationer.

Denna rapport är utarbetad av en arbetsgrupp inom Nätdriftkommittén på Energiföretagen Sverige.

Ur innehållet:
- Likströmssystemet
- Dimensionering av batterier och likriktare
- Teknisk specifikation av batterier
- Teknisk specifikation av laddningslikriktare
- Teknisk specifikation av övervakningsutrustning
- Skötsel och underhåll av batterier
- Batteriuppställningsplats
- Standarder och definitioner

Format: PDF-fil, 2003
Sidor: 73