Planeringsmål för leveranssäkerhet

Publicerad:

Planeringsmål för leveranssäkerhet. Grunddokument för den som ansvarar för eller arbetar med nätplanering där avsikten är att tillgodose krav som kunden ställer på leveranskvalitet.

Rapporten fungerar som ett grunddokument för den som ansvarar för eller arbetar med nätplanering. Avsikten är att tillgodose krav som kunden ställer på leveranskvalitet. De framtagna kriterierna i rapporten är långsiktiga planeringsmål snarare än något som ska förknippas med kvalitetskrav på kort sikt.

Format: PDF-fil, 2004
Sidor: 44