Riktvärden för elnätsägarnas leveranskvalitet

Publicerad:

Riktvärden för elnätsägarnas leveranskvalitet. Rapporten beskriver avvägda krav på leveranskvaliteten i de svenska elnäten ur ett kundperspektiv.

Leveranssäkerheten i elnäten anges i rapporten med tre olika nyckeltal, SAIFI, SAIDI och CAIDI. Riktvärdena för dessa är satta för olika nättyper och för olika kundtätheter i näten i Sverige. Den nyligen antagna standarden SS-EN 50 160 och den äldre SS 421 18 11 jämförs.

Med kartor och förklaringar redovisar SMHI de topologiska och meteorologiska skillnader som råder i olika landsändar.

Format: Inbunden, 2001
Sidor: 38