Sambyggnad och samförläggning - Administrativa anvisningar 2023

Publicerad:

Sambyggnad och samförläggning - Administrativa anvisningar 2023.

Överenskommelse för år 2023 mellan Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB, Skanova AB, Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB och GlobalConnect AB om sambyggnad och samförläggning mellan starkströms*- och svagström/optoledningar**.

Förutom anvisningarna i denna handling ingår i överenskommelsen reglerna i följande tillhörande handlingar:

  • Senaste utgåvan av Tekniska krav, sambyggnad och samförläggning.
  • Senaste utgåvan av Beräkningsunderlag för avgifter och kostnadsfördelning.
  • Kostnadskatalog för sambyggnad och samförläggning (uppdateras årligen).

Överenskommelsen innefattar även att om annan ägare av svagström/optoledning eller starkströmsledning (annan än koncessionshavaren) önskar sambygga på parternas ledningsnät eller samförlägga ledningar i gemensam kabelgrav, gäller samma bestämmelser gälla även för dessa.

Överenskommelsen med tillhörande handlingar gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år.

* Starkströmsledning omfattas av elnätsdistribution och gatubelysning
** Svagström/optoledning avser ledningar för telefon och dataöverföring

Åsa Pettersson
Vd Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB

Staffan Åkesson
Vd Skanova AB

Mikael Ek 
Vd Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB

Mikael Sahibzada
GlobalConnect AB

Format: Häfte, 2023
Sidor: 29