Sambyggnad och samförläggning – Tekniska krav 2023

Publicerad:

Sambyggnad och samförläggning – Tekniska krav 2023. Anvisningar för sambyggnad/samförläggning.

Enligt utbyggnadslagen är det alltid att föredra att sambygga och samförlägga då detta bidrar till att vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt.

Dessa tekniska anvisningar ersätter tidigare version daterad 2021 och beskriver tillvägagångssättvid om sambyggnad och samförläggning mellan starkströms*- och svagström/optoledningar**.

* Starkströmsledning omfattas av elnätsdistribution och gatubelysning
** Svagström/optoledning avser ledningar för telefon och dataöverföring

Format: Häfte, 2023
Sidor: 30