Sambyggnad och samförläggning – Tekniska krav 2018

Publicerad:

Sambyggnad och samförläggning – Tekniska krav 2018. Anvisningar för sambyggnad/samförläggning.

Enligt utbyggnadslagen så är det alltid att föredra att sambygga och samförlägga då detta bidrar till att vi använder samhällets resurser på ett effektivt vis.

Dessa tekniska anvisningar beskriver hur man går tillväga när man hänger ledningar tillsammans med telefoni och optokablar på stolpar samt förlägger el och tele/opto tillsammans i schakt, så kallad sambyggnad och samförläggning.

Format: Häfte, 2018
Sidor: 29