Kravspecifikation för kraftverksoperatörer verksamma inom vattenkraft - version 7/2010

Publicerad:

Kravspecifikation för kraftverksoperatörer verksamma inom vattenkraft.

Denna rapport är en branschnorm som anger kunskapskrav för kraftverksoperatörer verksamma inom vattenkraft. Bilaga ingår med de områden som kunskapskraven berör. Godkänd certifiering är ett bevis på att den godkände har uppnått en viss kunskapsnivå som motsvarar kravspecifikationens krav.

Format: PDF-fil, 2010
Sidor: 25