Fjärrvärme på djupet

Publicerad:

I broschyren Fjärrvärme på djupet får du veta mer om fjärrvärme. Om rören som finns under dina fötter och som varje dag, året om, förser bostäder och kontor med värme och varmvatten.

Efter att ha läst den här broschyren kommer du att veta hur fjärrvärmenätet kan ta hand om energi som blir över och omvandla den till värme eller kyla.

I broschyren får du också lära dig mer om vad energi är, hur man kan värma en fastighet, hur fjärrvärme fungerar, hur värmen i fjärrvärmenätet kan produceras och vad kraftvärme är. Och mycket mer!

Priserna nedan är buntar om 25 ex. Kostnaden för frakt tillkommer.

Beställer du 1 ex beställer du alltså 25 broschyrer.

År: 2016

Här kan du ladda ner broschyren som pdf-fil för att se dess innehåll.