Skadestånd på elmarknaden

Publicerad:

Säkerhet nära elektriska ledningar är en vägledning i juridiskt korrekt hantering av skadeståndsfrågor.

Avsikten med denna rapport är att försöka möjliggöra för i första hand elnätsföretagen att på ett så juridiskt korrekt sätt som möjligt hantera de aktuella frågorna. Förhoppningsvis ska rapporten kunna utgöra en god hjälp även för icke jurister när det gäller skadeståndsfrågor som rör energibranschen.

Format: Rapport, 2005
Sidor: 52