Om det blir strömavbrott - Vad du bör göra och inte göra

Publicerad:

Foldern Om det blir strömavbrott - Vad du bör göra och inte göra beskriver på ett pedagogiskt sätt felsökning och åtgärder vid strömavbrott.

Foldern beskriver på ett pedagogiskt sätt felsökning och åtgärder vid strömavbrott. Hur man gör med värme och vatten. Tips om bra-att-ha-saker till exempel batterier, proppar och radio. Avsikten är att företaget trycker upp broschyren och lägger in den egna loggan.

Format: PDF-fil, ursprunglig layout i tryckt format är avsett för 100 x 210 mm. 8 sidor så kallad altarskåpsfalsning, 2+2 färger.