Elstöd - samlade nyheter

Här har vi samlat alla nyheter i frågan "elstöd" eller "elprisstöd". Det vill säga de stöd till hushåll och företag som regeringen (den förra och nuvarande) föreslagit eller beslutat om. Du hittar också länkar till information hos Försäkringskassan (som hanterar utbetalningen av stödet).

Mer information från Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats finns information om när utbetalningarna av det första elstödet för elområde 3 och 4 sker. Innan 13 februari ska elkunderna säkerställa att deras bankkonto finns registrerat i Swedbanks kontoregister för att få elstödet snabbast. Utbetalning av elstöd - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Mer information från Svenska kraftnät

På Svenska kraftnäts webbplats finns utförlig information om modellen för elstödet. Stöd till elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)

Elstöd