Euroheat & Power

Euroheat & Power är ett samarbetsorgan för fjärrvärmens branschorganisationer i EU och övriga Europa. Arbetar för att påverka EU samt stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. Kontoret ligger i Bryssel.