GEODE

Energiföretagen Sverige är medlem i GEODE som är en branschförening för oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa. GEODE representerar främst mindre elnätsföretag och gasföretag.