Första kontroll och revisionskontroll

Arbetsbeskrivning som visar hur svenska fjärrvärmeföretag kan uppfylla kraven för markförlagda fjärrvärmeledningar i AFS 2017:3 ANVÄNDNING OCH KONTROLL AV TRYCKSATTA ANORDNINGAR. Beskrivning av ett förenklat förfarande för första kontroll vid nybyggnation respektive revisionskontroll vid ombyggnation baserat på konstruktions- och tillverkningskontroll i egen regi.

Ladda ned instruktion på denna sida