Skadestatistik

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Energiföretagen Sverige samlar in uppgifter om skador på ledningar och ventiler från medlemsföretagen. Uppgifterna används för att ta fram skadestatistik. Med hjälp av statistiken ser vi bland annat hur många skador det är under ett år och vilka de vanligaste skadorna är.

Systemet som används för att samla in uppgifterna heter Skadenyckeln, åtkomlig på www.skadenyckeln.se

Varför samlar Energiföretagen Sverige in uppgifter om skador?

Statistiken ger en bild av skadeläget i branschen. Förutom att den talar om vilka de vanligaste skadorna är så så ger den även en bild av om det är något speciellt som man behöver göra särskilda insatser inom, exempelvis förbättring av komponenter  eller utbildning av installatörer. Finns det systematiska fel eller är felen slumpartade?

Skadestatistiken behöver utvärderas för att prioritera var insatserna behöver ske. Energiföretagen Sverige och medlemsföretagen i bland annat arbetsgrupper ser årligen tillsammans över statistiken för att bilda sig en uppfattning om var insatser behöver ske.

Är det installationsanvisningar som behöver utvecklas, komponenter som behöver förbättras, utbildning av slutanvändarna eller någonting annat? Råd och rekommentationer utifrån utvärderingen av skadestatistiken förmedlas av Energiföretagen Sverige, exempelvis via publikationer och på konferenser, seminarier och föredrag.

Vilken nytta har medlemmarna av skadestatistiken?

Medlemmarna kan jämföra statistikuppgifterna med sina egna nät. "Finns det delar som enligt statistiken är skadebenägna installerade i vårt nät? Vilka typer av skador kan vi förvänta oss i vårt nät?"

Skadestatistiken talar även om när skadorna erfarenhetsmässigt inträffar och vilka som varit de kringliggande förhållandena.

Med skadestatistiken kan medlemmarna även ompröva statusbedömningen av nätdelar, då statistiken ger svar på om vissa komponenter håller längre än man tror eller tvärtom.

Skadestatistiken ger underlag och fakta som går att använda i beslut om utbyte/reinvestering. Dessa fakta kan företagsledningen ta ställning till. ”Behöver vi öka takten på utbytet av skadebenägna delar i nätet?”

Vilken nytta har intressenterna av skadestatistiken?

De intressenter som tillverkar delar och komponenter får svart på vitt hur de fungerar i verkligheten. En dålig konstruktion kan behöva tillverkas på ett annat sätt om den är skadedrabbad. Skadestatistiken är därför ett utmärkt verktyg som inspel för produktutveckling.

När kommer den första skadestatistiken ut igen?

Tidigare Svensk Fjärrvärme (nu Energiföretagen Sverige) har sedan sommaren 2015 samlat in uppgifter om skador på ledningar och avstängningsventiler och uppmanar medlemsföretagen att rapportera in uppgifter om skador. Ju fler som rapporterar in, desto säkrare statistikuppgifter kan tas fram. De årliga rapporterna publiceras årligen, med start våren 2016.

Hur gör man för att rapportera in en skada?

Fjärrvärmeföretaget behöver utse en person till "skaderapportör". Det är den personen som rapporterar in skador i systemet. Den som är företagets administratör för branschens statistikinsamlingssystem Kvalitetsnyckeln kan lägga in den personen i systemet, som skaderapportör. Då kommer den personen att kunna rapportera in skador. Systemet Skadenyckeln kan ta mot en fil med skador som exporterats från företagets GIS/NIS.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se