Tekniska bestämmelser

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Energiföretagens Sveriges tekniska bestämmelser utgör branschstandard för fjärrvärme- och fjärrkyledistribution. Bestämmelserna baseras på erfarenhet, standardisering, statistik, provning, forskning och utveckling och utgör fjärrvärmebranschens samlade kunskap och kompetens inom distributionsteknik för fjärvärme och fjärrkyla.

Bestämmelserna bör används vid planering, upphandling och utförande av fjärrvärme- och fjärrkyledistributionssystem och omfattar handlingar för komponenter, anvisningar, certifiering och garanti. I bestämmelserna framgår funktions- och utförandekrav med målsättningen att få god funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet.

Eftersom de tekniska bestämmelserna ofta utgjort underlag till förbättringar av komponenter och utförande finns det en naturlig koppling till utvecklingen av standarder inom distributionstekniken. Flera tekniska bestämmelser har därför efter hand ersatts med europeiska standarder.

Gällande tekniska bestämmelser

D:204 Kompensatorer

D:206 Garanti

D:211 Läggningsanvisningar

D:213 Kopparrör

Äldre, ej gällande bestämmelser - publiceras här inom kort, kontakta Leif Nordengren om du behöver hjälp just nu med att komma åt dessa.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se