Värderingsprotokoll

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige erbjuder ett värderingsprotokoll för beräkning av ersättning vid ledningsintrång. Detta är nu uppdaterat för 2022. Verktyget finns tillgängligt exklusivt för föreningens medlemmar.

Syfte

Värderingsprotokollet har tagits fram i samarbete mellan Vattenfall och E.ON. Det lanseras för att skapa ett branschgemensamt verktyg för värdering så att inte skillnader ska uppstå i ersättningsnivåer och rutiner kring ersättningar som riskerar att påverka trovärdigheten för ledningsägarna. Värderingsprotokollet grundas på Energiföretagen Sveriges Policy – Markåtkomst och övriga av föreningen utfärdade rekommendationer.

Rekommendation

Energiföretagen Sverige rekommenderar berörda medlemmar att använda värderingsprotokollet som arbetsunderlag vid värdering av intrång av ledningar och tillhörande anläggningar, i enlighet med föreningens Policy - Markåtkomst.

Användningsområde

Används vid värdering av marknadsvärdeminskning på fastigheter som belastas av ledningar jämte tillbehör, nätstationer, kabelskåp, master, stolpar, stag eller andra anläggningar som krävs för eldistribution.

Målgrupp

Nätföretag, beredare och värderare. Det förutsätts att den som utför värderingar har grundläggande kunskaper rörande värdering av markintrång, genom att exempelvis ha deltagit i de beredarutbildningar som Energiföretagen Sverige tillhandahåller.

Beskrivning av värderingsprotokollets olika delar

Energiföretagen Sveriges nya värderingsprotokoll består av tre olika Excelfiler. Ett huvuddokument samt två bilagor. Målsättning är att fortsätta utveckla underlag och verktyg som kan vara till stöd för Energiföretagen Sveriges medlemmar. För att ta del av verktyget/dokumenten nedan krävs medlemsinloggning.

  1. Värderingsprotokoll - 2022 (huvuddokument). Detta dokument ska alltid användas oavsett spänningsnivå eller typ av markintrång och utgör själva grunden för värderingsunderlaget.

  2. VP BILAGA 74 års norm (2022). Bilagan används endast när intrånget avser markslag enligt åkernormen. Den framräknade ersättningsnivån ska föras över till huvuddokumentet där tillägg, exempelvis för frivillig överenskommelse, läggs till. För mer information se förklaringsfliken i huvuddokumentet.

  3. VP BILAGA Enstaka träd (2022). Bilagan används till exempel när intrånget avser markkabel längs med väg i skogsmark. Den framräknade ersättningsnivån ska föras över till huvuddokumentet där tillägg exempelvis för frivillig överenskommelse läggs till. För mer information se förklaringsfliken i huvuddokumentet.

I samband med intrångsvärdering kan det uppstå behov av andra värderingsmetoder med tillhörande bilagor, t.ex. värdering enligt 2018-års skogsnorm, tomtmarksvärdering, etcetera. Den framräknade ersättningsnivån ska föras över till huvuddokumentet där tillägg, exempelvis för frivillig överenskommelse, läggs till.

Årlig uppdatering

Energiföretagen Sveriges Markgrupp gör under december månad varje år en avstämning och eventuell justering av underliggande ingångsvärden att tillämpas följande kalenderår.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se