Regelverk elmarknad

Här återfinns det samlade regelverket för elmarknaden. Sist i förteckningen nedan återfinns länkar till de olika lagarnas förarbeten.

Dessa länkar går till de för medlemsföretagen vanligaste lagarna och förordningarna inom ellagstiftningen. Där finns också länkar till föreskrifter som finns på Energimyndighetens respektive Energimarknadsinspektionens webbplatser.

Medlemsnyhet: Åtskillnadsregler på elmarknaden - läs om lagkraven här

Lag

Förordning

Föreskrifter