Regressnämnden för avbrottsersättning

Styrelsen i dåvarande Svensk Energi beslöt år 2006 att etablera en permanent rådgivande nämnd där elnätsföretag kan få opartiska råd i regressfrågor rörande avbrottsersättning. Nämnden har fått namnet Regressnämnden för avbrottsersättning.

Så här lyder instruktionen för Regressnämndens arbete. Av instruktionen framgår bland annat ordningsfrågor samt handläggningsvillkor för de ärenden som väcks inför nämnden.

Ledamöter (enligt beslut i dåvarande Svensk Energis styrelse den 21 juni 2012)

Ordförande: Bertil Hübinette, advokat och fd president i Göta hovrätt

Övriga ledamöter

För regionnät
Ordinarie: Lennart Engström, Vattenfall och
Bengt Johansson, Ellevio AB
Suppleanter: Patrik Håkansson, E.ON och Alf Larsen, E.ON

För lokalnät
Ordinarie: Per Eliasson, Skånska Energi och
Christer Häggberg, Göteborg Energi Nät AB
Suppleanter: Sune Zander, Brittedals Elnät ek.för. och
Anders Östlund, Elverket Vallentuna AB (publ)