Drifttekniker och driftingenjör elnät

Elnätsdrift innebär att övervaka elnätet och att undvika störningar. Rollen kräver flexibilitet och säkerheten går alltid först.

Arbetsplatsen är i eller nära en driftcentral, ett kontrollrum, och arbetet innebär att

  • övervaka elnätet
  • hantera planerade avbrott – att koppla om i systemet när en ny kund ska kopplas in eller någon komponent behöver bytas
  • hantera oväntade avbrott: felsöka, hitta lösningar och hålla kontakt med kunder
  • samarbeta nära med de distributionselektriker som gör jobb på nätet.

Det övergripande målet är enkelt och tydligt: alla kunder ska ha el. Att arbeta systematiskt med förebyggande underhåll av utrustning är en del av jobbet. Det handlar också om att hålla dokumentation och rutiner aktuella.

Driftingenjörerna har vanligen större ansvar än drifttekniker när det gäller planering. De planerar både på kort och lång sikt och kommunicerar planerna med kollegor och kunder.

Utmaningar utan förvarning

En driftstörning kan snabbt förändra en välplanerad arbetsdag. Stressade kunder förväntar sig felsökning och snabba åtgärder. Då gäller det att ha inarbetade rutiner och att kommunicera tydligt för att inte äventyra säkerheten.

Jobbet passar dig som

  • gillar struktur, logik och planering
  • har lätt för att följa regler och rutiner, men som också kan vara flexibel och bevara lugnet under stress
  • vill lära mer och vara en del av energiomställningen med smarta elnät.

Så blir du drifttekniker eller driftingenjör inom elnät

Du behöver eftergymnasial utbildning inom drift- eller elkraftteknik. Inom yrkeshögskolan finns tydligt branschinriktade utbildningar .

#driftingenjör elnät #drifttekniker elnät #nättekniker

Hitta utbildningar