Qraftsamling

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling. Det huvudsakliga syftet med Qraftsamling är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

Qraftsamling är ett återkommande förändrings- och ledarskapsprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Programmet har formats till ett uppskattat verktyg för att stödja företag i energibranschen som arbetar systematiskt för ökad mångfald och inkludering på flera nivåer: energibranschen, företaget och deltagande medarbetare och chefer. Det fokuserade arbetet på att öka mångfalden har gett resultat för de deltagande företagen tidigare år. 

Qraftsamling 21 löper mellan april och november 2021 under ledning av normingenjörerna från Add Gender. Det helt digitala programmet lägger  fokus på normförändring, inkluderande ledarskap och samtliga lagstiftade diskrimineringsgrunder. Programmet ska framgångsrikt stötta inkluderande normförändring och skapa arbetsplatser med likvärdiga karriärmöjligheter som engagerar och inspirerar. Tillsammans vill vi möjliggöra för en hållbar och inkluderande energibransch som speglar samhället i arbetskraften, lyckas med jämställdheten och ökar branschens attraktionskraft.

Innehåll år 2021

  • En ökad tydlighet kring branschens nuläge och drömläge och med fler inspirerande exempel från andra branscher.
  • En företagsunik normplattform med operativa mål, aktiviteter och prioriteringar som tydliggör arbetet inom samtliga diskrimineringsgrunder - och ger programmets effekter en ökad mätbarhet.
  • Handledning av Add Genders specialiserade normingenjörer utifrån deltagarnas önskemål och rådande evidens och erfarenhet.
  • Engagerade samtal och möten, med fokus på inkluderande kommunikation, normmedvetenhet och differentiering genom värderingar.
  • Kompetenshöjning för flera ledare i organisationen än de som deltar, tack vare ökad dokumentation och distansmoduler.
  • Deltagande företagsrepresentanter rustas särskilt för normmedveten förändringsledning i en global kontext.
  • Ett normnyfiket omvänt mentorskap som löper genom hela programmet, med nya perspektiv från andra sammanhang än det egna.
  • En tydlig koppling till Agenda 2030 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och dess paragrafer både gällande kunskap om och arbete för att motverka kränkande särbehandling.
  • Fler roller i företaget får tillgång till de digitala modulerna, utöver huvuddeltagaren. Deltagande företag får en företagsunik normplattform, vilken fungerar som en nollmätning vid start och en utvärdering vid programmets slut.

Här kan du se en kort film om lite vad 2021 års Qraftsamling innehåller:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Verktyg och resultat från tidigare år

Tidigare omgångar av Qraftsamling har utvärderats och resulterat i en del verktyg som kan vara till nytta även för andra i arbetet för ökad mångfald och inkludering i energibranschen:

Resultat från 2019

Resultat från 2017/2018

Resultat från 2016/2017

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Se filmen

Samhället är i snabb förändring och helt beroende av energi. Vi är många som arbetar i energibranschen idag, men vi behöver bli fler! Här finns utrymme och möjligheter för många olika kompetenser och erfarenheter. Möt flera av branschens kvinnliga medarbetare som berättar om möjligheterna i energibranschen.