Resultat 2019

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarskapsutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling.

Arbetet inom Qraftsamling 2019 finns nu samlat i en slutrapport, som bygger på deltagarnas och arbetsgivarnas utvärdering.
Läs slutrapporten.

Här hittar du adepternas projektarbeten:

Verktygslåda för inkludering
Det huvudsakliga syftet med Qraftsamling är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. Jämställdhet, mångfald och inkludering har varit årets ledord i Qraftsamling. Verktygslådan är framtagen av en av flera projektgrupper inom Qraftsamling 2019:

"Vi tror att energibranschen behöver bli bättre på att attrahera en bredare grupp av människor till våra spännande jobb, och för att lyckas med det anser vi att en inkluderande och öppen arbetskultur är en förutsättning."

Affisch med verktyg för mångfaldsarbete
Här finns tips om material för ökad kunskap och inspiration sammanställt av en av arbetsgrupperna inom Qraftsamling 2019.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa - föräldraledig

Andreas Lepa - föräldraledig

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se