Använd hela Sveriges energi

Det finns flera skäl till varför vi arbetar för att öka jämställdheten i energibranschen. Våra medlemsföretag behöver bredda sin rekryteringsbas för att möta det kompetensbehov som finns. Energibranschens kunder är hela samhället och genom att spegla samhället kan vi möta de möjligheter och utmaningar som finns. Arbetsgrupper som är blandade fångar förändringar bättre och tar klokare beslut.

Vi delar med oss av konkreta tips för vad du bör tänka på för att rekrytera mer jämställt. Välkommen med både synpunkter och kompletterande information.

Det företag som lyckas i jämställdhetsarbetet är de som arbetar med flera olika metoder parallellt, exempel på metoder:

  • Engagemang från högsta ledningen
  • Mät, målsätt och följ upp
  • Incitamentsstruktur som belönar rätt beteende bland chefer och medarbetare
  • Beakta jämställdhet i samband med rekrytering
  • Fungerande mångfaldsnätverk finns
  • Att det finns ett organiserat arbete på hög nivå som erhåller resurser