Kompetensförsörjning och säkerhet – vad bör och ska vi tänka på?

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den som rekryterar till ett energiföretag behöver veta vad som gäller för att se till att säkerheten finns med. Sedan april 2019 finns en uppdaterad säkerhetslagstiftning, vilken gör det tydligt att även privata företag kan omfattas. För kommunala bolag innebär det att de ska vända sig till kommunen för säkerhetsklassning av personal. Hur ska vi då tänka när det gäller säkerhet, ur ett HR- och rekryteringsperspektiv?

Under seminariets tredje block fördjupade vi oss i säkerhetsfrågor, relaterat till kompetensförsörjning och rekrytering. Svenska kraftnät berättade om hur man ska tänka vid säkerhetsklassning och vi fick konkreta exempel från energibranschen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se