Verktyg för dig som jobbar med arbetsgivarprofilering och rekrytering

Vår ambition är att bidra till ökad branschsamverkan, kunskapsdelning och spridning av goda exempel. Låt dig inspireras av andra i branschen när det gäller ditt arbete med arbetsgivarprofilering, kompetensförsörjning och samverkan med skola och utbildning.

Här finns allt samlat från Qraftsamling, Energiföretagens förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch med ökad mångfald och inkludering.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Tf ansvarig kompetensförsörjning samt ansvarig validering av yrkesprofiler
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se