Energiföreläsningar inspirerar ungdomar att välja energijobb

Energiföretagen Sverige samarbetar med Arbetsmarknadskunskap, en del av Energy Competence Center, kring energiföreläsningar för skolungdomar. Ditt energiföretag kan boka in en energiföreläsning för skolor i närheten för att inspirera fler att söka sig en framtid i energibranschen.

Är ditt företag medlem hos Energiföretagen Sverige och intresserat av att boka in en energiföreläsning på din ort? Mer information om hur du går till väga hittar du längst ner i nyheten.

Boka digital energiföreläsning våren 2023 och läs mer här.

Hur får vi ungdomar att förstå var dagens och framtidens jobb finns och hur de kan bli kvalificerade för ett jobb i energibranschen? Hur motiverar vi unga att läsa matematik tidigt och söka sig en framtid som tekniker och ingenjör? Med energiföreläsningar kommer vi en bra bit på vägen genom att marknadsföra både energibranschen och dess möjligheter samt det medverkande energiföretaget.

– Vi startade en omställning i samband med pandemin och genomför nu föreläsningarna även digitalt. Genom det kan vi få logistiken att fungera på sätt som tidigare har varit omöjligt. Vi kan ha en föreläsning i Eskilstuna, för att ha nästa föreläsning i Avesta med bara några minuters mellanrum, säger David Lekholm Häggberg, processledare på Arbetsmarknadskunskap.

digital-teknikforelasning-bakom-kulisserna.jpg

Vanligtvis sker föreläsningarna annars på plats hos ett av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag eller på en skola, i kombination med ett evenemang. Fysiska möten möjliggör att elever kan räcka upp handen och ställa frågor. På de digitala mötena går det dock lika bra att ställa frågor, men även om det digitala formatet är praktiskt, så försvinner evenemangskänslan och tyvärr även den direkta dialogen med eleverna.

– De bästa samtalen brukar vara efter föreläsningen, då eleverna vågar sig fram för att prata både med oss och företagen. När vi kör digitalt krävs det mycket mer för att de ska våga ta det steget, säger David.

Arbetsmarknadskunskap menar att mycket av de lärdomar de fått under pandemitiden går att använda även efter pandemins slut. Att yrkesambassadörerna från energiföretagen kan vara med både fysiskt och digitalt är en möjlighet och det digitala formatet kommer finnas kvar som ett alternativ. Arbetsmarknadskunskap kommer dock prioritera att genomföra föreläsningar fysiskt i så stor utsträckning som möjligt.

Så här går en energiföreläsning till

  1. Energy Competence Center, som driver föreläsningarna tillsammans med Arbetsmarknadskunskap, pratar igenom ett upplägg med energiföretaget i fråga angående struktur, målgrupp och innehåll.
  2. Yrkesambassadörer från energiföretaget bjuds in för att medverka.
    Energiföretaget eller Arbetsmarknadskunskap bokar in föreläsningen, antingen fysiskt eller digitalt.
  3. Arbetsmarknadskunskap och medverkande yrkesambassadörer pratar igenom föreläsningen så att ambassadören blir förberedd samt får hjälp att skapa bra och smarta budskap.
  4. Föreläsningen genomförs tillsammans! Arbetsmarknadskunskap löser det praktiska och yrkesambassadörerna från energiföretaget hakar på.
  5. Efter avslutad föreläsning genomförs en gemensam utvärdering av både energiföretaget och Arbetsmarknadskunskap. 

Är du intresserad av att boka in en energiföreläsning på din ort? Kontakta Anderas Lepa, ansvarig kompetensförsörjningsfrågor, nedan.

Hur går en föreläsning till?

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar