Gemensamma budskap för en mer attraktiv bransch

Vi arbetar aktivt med att stötta medlemmarna i arbetet med att förbättra sitt arbete med kompetensförsörjning. När Rådet för kompetensförsörjning och kompetensutveckling definierade att branschen behöver gemensamma budskap om oss som arbetsgivare, startade arbetet med en budskapsplattform.

Ta del av vår branschgemensamma budskapsplattform där du hittar både budskap som är viktiga att lyfta när vi talar om våra företag som arbetgivare, samt flera goda exempel på hur budskapen kan tillämpas i praktiken.

Budskapsplattformen utgörs av ett ”budskapshus” som vilar på hållbarhet utifrån aspekterna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Budskapen matchar energibranschens position, mot ungas intressen – och på vilka områden branschen och dess företag kan göra sig mer attraktiva och förflytta perceptionen. I budskapsplattformen finns tre exempel från medlemsföretag, som visar hur man kan använda delbudskapen som kommunikation för kompetensförsörjning.

Underlaget är en brief snarare än en instruktionsmanual. Den ska inspirera till både små och stora aktiviteter och skapa utrymme att arbeta med den på olika sätt. Vi vet att många av våra medlemsföretag redan nu arbetar med de budskap som finns i det gemensamma materialet och därför har vi valt att lägga in de tre exemplen, för att förtydliga hur materialet kan användas.  
 
Budskapsplattformen togs fram med hjälp av underlag och studier utförda av Ungdomsbarometern. Olika studier har genomförts för att kunna kartlägga behovet om kompetensförsörjning från flera perspektiv. Dessa har analyserats och lett till strategiska vägval som lagt grunden för den här budskapsplattformen och varit vägledande i formuleringen av budskapen.