Försörjningstrygghet

Publicerat av: Kalle Lindholm

Utan el och värme fungerar inte samhället. För Energiföretagen Sverige är det givet att energibranschen, utifrån den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde, behöver vidta åtgärder som ger en robust försörjningstrygghet avseende el, värme och kyla. Vi ger här en vägvisning  i sju punkterom försörjningstrygghet.

I Sverige behöver det skapas förutsättningar för en mer hållbar och robust elproduktion i fredstid, och planläggas hur leveranskedjor och distribution av energi ska kunna fortgå i krig. Fossilfri energi kan spela en avgörande roll för att öka försörjningstryggheten.

Läs sju åtgärder för stärkt försörjningstrygghet nedan.

Sju åtgärder för stärkt försörjningstrygghet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se