Dokument: Strategi för säkerhet, klassning av info och GAP-analyser

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På denna sida finns några dokument av vikt för nät- och informationssäkerhet. Det handlar om klassning av information för att kunna ställa tydliga krav på verksamheten och externa leverantörer. Här finns också en presentation av en strategi för säkerhet i sju punkter, samt två GAP-analyser som stöd för att identifiera förbättringsmetoder.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se