Taxonomin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionens uppdaterade förslag på kriterier för hållbara investeringar, den så kallade Taxonomin presenterades den 21 april 2021. Därmed börjar det nya regelverket ta form på riktigt. Energiföretagen är positiva till taxonomin som verktyg, samtidigt som vi efterlyste stora förändringar i vårt remissvar före jul. Energiföretagen arbetar aktivt med frågan.

Vårt arbete i frågan

Den 21 april 2021 publicerade EU-kommissionen sitt slutliga förslag till hållbarhetskriterier för energiaktiviteter inom ramen för taxonomin. Kort därefter redogjorde Energiföretagen för såväl övergripande synpunkter som sin mer detaljerade analys på energislagsnivå i ett inspel till Regeringskansliet. Ta del av vårt inspel till Regeringskansliet (maj 2021). 

Läget för taxonomin - nu och framåt (medlemsnyhet maj 2021)

Taxonomikriterier klubbade, nyhet december 2021. 

Tidigare inspel

Energiföretagens ändringsförslag på de delegerade akterna/taxonomin (kräver inloggning).

Här hittar du vår skrivelse till EU. 

Här hittar du vår nyhet om vårt brev till regeringen.

Söker du information om vad taxonomin är och vad den innebär? Se vår presentation. 

Läs mer om Sveriges energisystem. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se