Information med anledning av Covid-19

Energiföretagen Sverige har beslutat att ställa in vårens konferenser men genomför utbildningar som planerat.

Foto: M R /Mostphotos

Energiföretagen ställer in Fjärrvärmedagarna, Kommunikationsdagarna och EBR Säkerhetsexpo. Energi 2020 konferens ställs in, föreningsstämman genomförs digitalt, läs mer här.

Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det bästa beslutet är att ställa in Fjärrvärmedagarna, Kommunikationsdagarna och EBR Säkerhetsexpo trots att deltagarantalet understiger den av regeringen beslutade gränsen på 500 personer. Skälen till beslutet är flera. Många deltagare och föreläsare de senaste veckorna har fått reserestriktioner av sina arbetsgivare. Eftersom det nationella läget kring smittrisk dessutom har förvärrats de senaste dagarna, med en osäker fortsatt utveckling, bedömer vi det som olämpligt att genomföra en icke verksamhetskritisk större konferens i närtid.

Vi kommer inte att fakturera för deltagaravgiften. För er som bokat hotell och resor, glöm ej att avboka dessa. Energiföretagen ersätter inte deltagares omkostnader.

Energiföretagen genomför planerade utbildningar:

Energiföretagen planerar i nuläget att genomföra vårens utbildningar. För varje utbildning kommer vi att undersöka möjligheten och lämpligheten för deltagande på distans för personer som till exempel fått restriktioner för resor.

Detta beslut fattas mot bakgrund av att det inte idag finns några myndighetsrestriktioner för att träffas i mindre grupper och att våra utbildningar ofta är verksamhetskritiska för deltagarna. Alla som deltar fysiskt vid utbildningar ska givetvis vara fullt friska.

Vanliga avbokningsregler gäller. Skulle någon deltagare uppvisa sjukdomssymptom förbehåller vi oss rätten att avvisa deltagaren.
Om du har ytterligare frågor kring vad som gäller för just din utbildning, kontakta projektkoordinatorn för respektive utbildning. Vänligen ha förståelse för att vi får in många frågor i dagsläget och inte kan upprätthålla normal svarstid.

Information om hur smittspridning kan undvikas finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.