Informerar ni som elnätsföretag kunder vid leverantörsbyte?

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energimarknadsbyrån har uppmärksammat att det finns elnätsföretag som inte följer 11 kap. 18 § i mätföreskrifterna.

Enligt 11 kap. 18 § i mätföreskrifterna ska elnätsföretag efter fullständig anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans i en uttagspunkt lämna viss information till kunderna, bland annat om tidpunkt för påbörjande/övertagande respektive vilken elhandlare som anmält påbörjande/övertagande. Konsumenternas energimarknadsbyrå har i sina kontakter med konsumenter uppmärksammat att det finns elnätsföretag som inte följer bestämmelsen. Vi ber er därför se över era rutiner och säkerställa att ni följer regelverket och informerar kunder vid leverantörsbyte.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se