Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Askdagen 5 april 2017

Huvudinnehåll

Välkommen till Askdagen: Askor – från kostsamt avfall till möjlig resurs . En heldag om miljöriktig hantering av askor, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, utveckling och forskning kopplat till askor. Kan askorna renas och är det ekonomiskt försvarbart?

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restavfall i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen såsom trädbränslen, åkerbränslen och avfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Istället för att bygga sopberg omvandlas avfallet till fjärrvärme och el. Men askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs

Målgrupp för Askdagen är askproducenter, dvs kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal-, och regionalnivå både inom samhällsplanering och tillståndsprövning och på central nivå. Dessutom möjliga askanvändare såsom entreprenörer och konsulter.

Under Askdagen kan du, bland mycket annat, lyssna på och bli inspirerad av:

 • Den nya branschföreningen och askornas roll i ett hållbart energisystem
  Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige
 • Slaggrus i markbyggnader. Erfarenheter från Norra Skånes renhållning, NSR
  Håkan Olsson och Eric Rönnols, NSR
 • Hur kan slaggruset användas utanför deponi?
  Paneldiskussion
 • Utvinning av salter ur avfallsflygaska deponi
  Ash2Salt, Patrik Enfält
 • Fosforåterföring från aska
  Anita Pettersson, Borås högskola, vinnare av Forskar Grand Prix 2016
 • Behandling av avfallsflygaska, zinkåtervinning och termisk behandling. Erfarenheter från Götaverken.
  Sven Andersson, Babcock & Wilcox Völund AB
 • Bortom Langöya, vilka alternativ finns för miljöriktig hantering av avfallsflygaska? Paneldiskussion
 • Senaste nytt om återföring av aska till skog och mark.

 

Till anmälan