Energikommissionens betänkande - initiala kommentarer

Inför arbetet med föreningens remissvar till betänkandet Kraftsamling för framtidens energi, har Energiföretagen Sverige som en service till våra medlemmar sammanställt våra initiala kommentarer till Energikommissionens förslag och bedömningar. Tillgång till dokumentet kräver inloggning.

Mer information för medlemmar, logga in.