Tack för att ni kom till vårens regionmöten!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vårens regionmöten hos Energiföretagen Sverige är till ända. Det är andra gången regionmötena genomförs i Energiföretagen Sveriges regi, den första var hösten 2016. Här sammanfattar Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, sin upplevelse av mötena.

För mig som vd har det varit väldigt stimulerande att träffa så många medlemmar och prata om branschens viktiga frågor, utmaningar och möjligheter. Det har varit bra möten på fyra spännande platser där omkring 170 representanter från medlemsföretagen slöt upp för att ta del av viktig information, diskutera och nätverka. Det var lite olika upplägg på de olika mötena men också många gemensamma teman.

Vi pratade bland annat om Energiföretagens påverkansarbete, det fortsatta arbetet efter Energikommissionens betänkande och pågående förhandlingar om EU:s vinterpaket. Det är ett stort lagstiftningspaket som föreslås från EU. Det finns flera väldigt betydelsefulla frågor för fjärrvärmen i paketet, till exempel individuell mätning av värme, tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten till slutkund för förnybar energi samt hållbarhetskrav på biobränslen. En annan viktig fråga i vinterpaketet är elnätsföretagens roll när det gäller investeringar och ägande av lager och laddinfrastruktur.

Kompetensförsörjning var en annan viktig fråga vi tog upp. Enligt kartläggningen som nyligen genomförts har våra medlemmar ett behov av 3 200 nya tekniker och ingenjörer de närmaste tre åren, att jämföra med det totala antalet tekniker och ingenjörer på 20 000 i vår bransch. Många medlemmar upplever dock att det är svårt att rekrytera och få företag har en genomtänkt strategi för att lösa sitt behov. När det dessutom är många företag och branscher som konkurrerar om de bästa talangerna, blir det ännu viktigare att hitta sätt att attrahera rätt kompetens till just vår bransch. Frågan fortsätter därmed att vara oerhört viktig för oss.

Utifrån ett annat perspektiv på kompetensförsörjning, lyfte Energiforsk behovet av ett fortsatt fokus på forskning. Europeiska studier visar nämligen att energibranschen satsar mindre på forskning än andra branscher, vilket är en farlig utveckling om vi vill fortsätta vara marknadsledande när det gäller utvecklingen av ett hållbart energisystem och våra produkter och tjänster. Detta kan vara en överlevnadsfråga.

En högaktuell fråga som kräver uppmärksamhet från branschen är digitalisering och cybersäkerhet, ett ämne som Anders Fredriksson, ny på Energiföretagen, pratade om. När energisystemet blir mer distribuerat och uppkopplat, ställs nya krav på cybersäkerhet. Hur skapar vi medvetenhet kring dessa frågor och hur bygger vi en tillräcklig kompetens och beredskap för att möta denna utmaning? Energiföretagen kommer att starta arbetsgrupper inom dessa områden - hör av dig till Anders om du kan och vill bidra!  

Slutligen. Vi har nu för andra gången ordnat regionmöten i Energiföretagen Sveriges regi. Denna gång var det flera presentationer där vi på kansliet förmedlade hur vi arbetar med olika frågor och hur vi tar oss an vårt uppdrag med att leverera nytta till er medlemmar. Övervägande delen av de som föredrog frågorna kom också från kansliet. Det är ingen självklarhet i att ha samma upplägg på våra regionmöten framöver, utan vi vill i högsta grad få in era önskemål och tankar kring mötenas innehåll framöver. Programmen tas fram i samverkan mellan kansliet och de regionala styrgrupperna. Så har du förslag på innehåll i kommande regionmöten får du mer än gärna kontakta någon av våra regionchefer.

Jag vill tacka alla er som kom till våra regionmöten och gjorde dem till både trevliga och nyttiga träffar. Dessutom vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön sommar och en välförtjänt ledighet!