Rubrik och ingress till innehållet på sidan

När energiaskorna står i centrum

Huvudinnehåll

- Vi har ett smart energisystem som tar tillvara alla resurser - avfall från skogen, industrin och hushåll - askorna är en del av det, säger Monica Lövström, ansvarig för energiaskorna på Energiföretagen Sverige. Nu bjuder Energiföretagen in till Askdagen 5 april, och dit är alla som är intresserade av denna viktiga avfallsprodukt välkomna.

Askor, i lika stor volym som en liten skidbacke, tex Hammarbybacken i Stockholm produceras i Sverige varje år. 1,7 miljoner ton. Det är en stor mängd restprodukt, som kan återföras till skog och mark eller reinvesteras i andra samhällsnyttiga funktioner. Det är det Askdagen handlar om.

Askdagen har arrangerats under flera år, men i år är det första gången i Energiföretagens namn.  

- Det finns så många fördelar med att askfrågorna nu är en del av Energiföretagen, vi kan agera i ett större sammanhang och med en starkare röst nu. Vi hoppas att det ska ge frågan om hantering av askorna ett större fokus, hos fler aktörer, säger Monica Lövström.

På Askdagen samlas miljöhandläggare från Sveriges länsstyrelser, bränsleinköpare och miljöansvariga från energiföretagen och entreprenör från anläggningsbranschen. De får möjlighet att ta del av alla nyheter om återföring av aska till skog och mark från Skogsstyrelsen, så väl som information om hur slaggrus kan användas i stora anläggningsarbeten.

- Jag ser särskilt fram emot att få höra Morten Jensen från norska Noah berätta om hur man kan fånga koldioxid med flygavfallsaska. Det är ett väldigt spännande område! Sverige exporterar avfallsflygaskor till Norge där de används för att neutralisera ett restavfall från färgindustrin,  berättar Monica. När vi samlar så många olika intressenter passar vi också på att ge mycket utrymme för att nätverka och jobba gemensamt med vissa frågeställningar. 

monica lövström

Här finns också pengar att spara. Att inte återföra askorna till skogen eller andra användningsområden kostar pengar. Energibranschen riskerar en ökad kostnad på 500 miljoner kr till 1 miljard årligen, om alla de askor som idag används som konstruktionsmaterial på deponier måste deponeras, förklarar Monica och fortsätter:

- Vi vill lyfta fram askornas värde och se till att de används, på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Jag skulle säga att det är en policyfråga, säger Monica. Vi vill hjälpas Sveriges energiföretag att få rätt förutsättningar för att hantera just askorna, eftersom ett ansvarsfullt omhändertagande av askorna är en förutsättning för att kunna fortsätta bränna avfall från skogen, industrin och hushållen i stora volymer, som vi gör i Sverige idag. 

Läs hela programmet om Askdagen här.
Välkommen med din anmälan senast 29 mars.